Go USA!
Ang tapang ng caption!
Iyong-iyo na kami!
Wow! Naninigas ang aming...katawan!
Sweet pink!
Isuot mo lagi yang robe na yan!
Nagtipid sa tela!
Sagabal yung bubbles!