We love you too, Cristel! 
Ang saya naman ni Cristel pag nasa bahay lang!
Pretty in pink!
Ha ha, yun ka nung bata?!
We're thinking we like to kiss you right now!