Palaban!
Nakupo!
Nakakagigil!
Ilayo mo kami sa tukso!
Di ko na kaya!
Nanaykupo!
Papunta na!
Ayawan na talaga!