Right down to the last mile, Jaslee!
Nakakahina ng tuhod ang pa-cute mo!
Oh, what we wouldn't give to go on lockdown with you!
Mirror selfies should be SOP now, right?
We swear sa necklace kami nakatingin!
Mag-isa ka lang, Jaslee?