Patty is fragrant as flowers!
Napaisip pose by the pool!
Ang saya!
Sama kami sa'yo Patty!
Sarap ng buhay!

TikTokan with Patty!