Bagay talaga kay Vanessa mahaba ang hair!




We like the dreamy look of this one




Ang lakas ng dating!




The classic cute girl-next-door babe!




Can anyone confirm if she's a Batangueña?