Magpapaikot-ikot pa ba tayo?
Imagination mo na lang ang magdadala rito
Sana kami kasama mo diyan!
Alam na kasunod...

Hmm...bango bango!