Bakit hindi ka mag-artista?
Mukhang masarap ang wine mo. 
Baka matunaw kami sa tingin mo

Such a babe!

You're the definition of beauty.

loving the view.