Huwag mo kaming tingnan ng ganyan!
Nag-gym na pero fresh pa rin?! Paano?
Tulog na tayo babe!
Itlog lang babe masaya na ko
Niyayaya ka ng bubble bath...sagot!
Sabi nang huwag mo kaming tingnan ng ganyan!
Look behind you!
Pusuan natin!