OK na, masaya na uli kami
Beach soon!
Bawal nega muna
Open-minded kami
Ikaw ang bitamina namin