Kami din, Jackie. Kami din.
Kami din, Jackie! Kami din!
Hindi na namin alam hitsura ng dagat
Yan ba yung tinatawag nilang buhangin?
What a sight