Kahit walang makeup, ang lakas pa rin ng dating
Tunaw
Maligo nang mabuti
Magsuot ng maaliwalas na damit
Yung pinakamalambing na emoji para sa iyo