Ang lambot...nung mga unan!




Sana all ahas!




9 inches...we mean size 9!




Kami rin mahilig magbasa!




Nice fit!