Blinding kili-kili!

Grabe ang awrahan dito!

Sure, those jeans need to go
Wow, wala man lang kahit kaunting taba!

Staring down at you