Looking gorgeous!Pretty in red. 

Baka matanggal ng tuluyan! 

Ayos! Gandan ng sabitan 

Killing me softly..