Pahinga muna tayo, Marimer?
Nakakalula, pero titiisin namin ito para sayo...
Picture-perfect!
Kami na kukuha ng picture mo next time...
Malamig ba tubig?