Ganito ba makakita ng fairy sa kalikasan?
Mas mainit pa sa sikat ng araw
Lakas maka-beach vibes!
Makapag-diet na nga!
Ano music natin, Nikka? (photo by Chasing Light PH)