Sana lobo na lang kame
Ganda ng tat mo
Marunong din kami mag-makeup
Pinusuan namin paulit-ulit
Luminaw mata namin